Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Zdravstvena ustanova ljekarna Slavonski Brod nastoji osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: “Zakon”) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica odnosi se na mrežnu stranicu – mrežno sjedište Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod koje se nalazi na adresi: https://www.ljekarna-sb.hr/.

Status usklađenosti:

Mrežna stranica Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod na adresi: https://www.ljekarna-sb.hr/ većim je dijelom usklađena sa Zakonom.

Nepristupačan sadržaj:

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti: mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost određenih člankom 6., a u svezi s članka 8. i 9. Zakona očituju se u sljedećem:

Operabilnost:

 • Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja mrežne stranice (tekstualna područja, ikone ili gumbi) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama.
 • Postoji mogućnost da neki od sadržaja mrežne stranice nisu dostupni za korištenje putem tipkovnice.
 • Pretraga mrežne stranice nema mogućnost predlaganja alternativne riječi za krivo unesenu riječ što bi olakšalo rad osobama s poteškoćama u učenju.
 • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.
 • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrasca za kontakt).

Razumljivost:

 • Zbog dinamičnosti naslovnice mrežne stranice, postoji mogućnost da se čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj mrežne stranice ne prikazuje uvijek na isti način.
 • Pojedine fotografije na mrežnoj stranici nemaju prikladan alternativni i tekstualni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
 • Pojedine poveznice i gumbi nemaju prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.

Tehnička ograničenja sustava za objavu stranica onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežne stranice sa Zakonom, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnom stranicom zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Naprijed navedeni nepristupačan sadržaj rezultat je trenutne funkcionalnosti sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta koji trenutno ne podržava isti.

Podizanje razine pristupačnosti:

Zdravstvena ustanova ljekarna Slavonski Brod radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti sa Zakonom sve to kako bi se smanjila djelomična neusklađenost, a posljedično tome i kako bi se omogućilo svim osobama, osobito osobama s određenim invaliditetom, starijim osobama ili osobama s određenim smetnjama u percepciji ili drugim zdravstvenim poteškoćama (motoričke poteškoće, poteškoće vida, slabovidnost, sljepoća i sl. kod osoba koje koriste čitače ekrana i sl.) koje nisu u mogućnosti redovito koristiti se našim mrežnim stranicama, nesmetano koristiti mrežne stranice i usluge Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod na jednostavan i praktičan, vidljiv, jasan i razumljiv način.

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi naprijed navedene neusklađenosti sa Zakonom bile otklonjene, Zdravstvena ustanova ljekarna Slavonski Brod će rekonstruirati i izmijeniti postojeću mrežnu stranicu te ažurirati sadržaj mrežne stranice kada i ako za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unapređenje pristupačnosti mrežnom stranicom i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom.

Daljnji napori bit će usmjereni unapređenju pristupačnosti mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti:

Ova Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica sastavljena je dana 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a propisan je Provedbenom odlukom KOMISIJE (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod.

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica je zadnji put preispitana 23. rujna 2020.

Zdravstvena ustanova ljekarna Slavonski Brod će redovito ažurirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji mrežne stranice Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod prvotno bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom Izjavom o pristupačnosti mrežnih stranica, da o tome obavijeste Zdravstvenu ustanovu ljekarna Slavonski Brod.

Sve upite vezane za pristupačnost mrežne stranice Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod na adresi: https://www.ljekarna-sb.hr/ korisnici mogu poslati/uputiti:

 • poštom na adresu Vukovarska 10, 35000 Slavonski Brod;
 • na broj tel.: +385 (0)35 447 838;
 • na broj tel.: +385 (0)35 449 245 ili
 • na e-mail: info@ljekarna-sb.hr .

Zdravstvena ustanova ljekarna Slavonski Brod dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti mrežnih stranica odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili korisnika u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

U skladu s uobičajenim poslovanjem Zdravstvena ustanova ljekarna Slavonski Brod  nastojat će odgovore na upite korisnika mrežne stranice obraditi u što je to moguće kraćem roku, a unutar Zakonom predviđenog roka.

Inspekcijski nadzor:

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje Zdravstvene ustanove ljekarna Slavonski Brod sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice https://www.ljekarna-sb.hr/, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na broj tel.: +385 (0)1 2099 120 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

Mrežna stranica Povjerenika za informiranje: https://pristupinfo.hr/.