Zdravstvena ustanova LJEKARNA SLAVONSKI BROD kao samostalna ustanova posluje od 01. srpnja 1990. godine. Nalazi se u vlasništvu Brodsko-posavske županije.

Primarna djelatnost svih ljekarničkih jedinica je sigurna, stalna i pravovremena opskrba lijekovima pučanstva, zdravstvenih i drugih ustanova i organizacija.

Ljekarna obavlja i slijedeće djelatnosti:

  • opskrba medicinskim proizvodima, pomoćnim sredstvima u liječenju i homeopatskim proizvodima
  • opskrba dječjom hranom i ostalim dijetetskim proizvodima
  • opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja
  • savjetovanja u svezi s propisivanjem i primjenom lijekova, medicinskih proizvoda, pomoćnih sredstava u liječenju i homeopatskih proizvoda

Kratka povijest ljekarništva u Hrvatskoj i nastanak ZU Ljekarna Slavonski Brod

Prve ljekarne na području današnje Republike Hrvatske osnivaju se u Trogiru (1271), a ubrzo i u Dubrovniku (1272), Zadru (1299) i Zagrebu (1355). Slavonski Brod se u XVI. i XVII. stoljeću nalazio pod turskom vlašću, kada je zdravstvena kultura bila na vrlo niskom stupnju. Krajem XVII. stoljeća vlast preuzima Austro-Ugarska. Budući da je Brod postao granično područje uz rijeku Savu, sagrađena je obrambena tvrđava (1715-1780) koja je imala svoju vojnu bolnicu i ljekarnu.

Vojne ljekarne mogle su se od 1804. godine prodavati lijekove građanima. Prvi ljekarnici bili su uglavnom stranci, a dolazili su sa studija iz Beča ili Budimpešte.

Građanska ljekarna po prvi puta se u Brodu spominje 1820. godine, a vodio ju je Ludvig Köhler sve do 1844. godine. Od 1848. do 1861. ljekarničku službu u Brodu obnaša Kvirin Valentović. Iz tog vremena poznato je da je brodska ljekarna bila vrlo mala, bez laboratorija, podruma, mjesta za ostavu trava kao ni odjeljenja za materijale. Anton Gerard je brodski ljekarnik od 1863., a nasljeđuje ga 1867. Karl Raymann.

Razvojačenje Vojne krajine (1873) i prelazak na civilnu upravu Brod je dočekao s jednom građanskom ljekarnom, “Sv. Trojstvu”. Deset godina kasnije Eugen Šrepel otvara drugu ljekarnu, “K Spasitelju”. Godine 1914. nasljeđuje ga sin, također Eugen Šrepel. Za vrijeme svog postojanja ljekarna “K Spasitelju” tri puta je mijenjala svoju lokaciju. Za vrijeme II. svjetskog rata ljekarna je teško oštećena u bombardiranju, a porodica Šrepel godine 1943. napušta Brodu i odlazi u Zagreb.

Godine 1907. Slavko Kolak otvara u gradu treću ljekarnu “K Anđelu”. Između dva rata ovu ljekarnu preuzima Miroslav Stjepanić.

Pred početak II. svjetskog rata pomišlja se na proširenje ljekarničke službe što se opravdavalo prije svega povećanjem broja stanovnika. Za vrijeme II. svjetskog rata rad zdravstvene službe na okupiranom području stagnira. U samom gradu opskrbu lijekova vršile su dvije ljekarne, a bolnica je imala priručnu ljekarnu za vlastite potrebe. Završetkom rata sve do 1950. godine u gradu rade dvije ljekarne u društvenom vlasništvu (sa osam zaposlenih djelatnika), kada se zbog povećane potražnje za lijekovima otvara treća ljekarna. Ljekarne su poslovale kao samostalna poduzeća do 1966, kada se integriraju sa Medicinskim centrom. Postale su njegov OOUR, ali nabavku lijekova i dalje vode samostalno.Farmaceuti Slavonskog Broda osnovali su 1953. Podružnicu Farmaceutskog društva Hrvatske. U zajednici s Podružnicom Osijek održani su 1970. u Slav. Brodu IV. farmaceutski dani Slavonije i Baranje.