USTROJSTVO USTANOVE

Upravno vijeće :

 • Zvonimir Markotić, prof. , predsjednik Upravnog vijeća,
 • Marijana Liović, dipl.iur.,  član,
 • Danijela Zirdum, dipl.iur., član,
 • Mandica Šprajc, mag.pharm. , član,
 • Irena Kalanj, član.

Ravnateljica ustanove:

 • Tihana Kitter, dipl.oec.

Zamjenica ravnateljice:

 • Marica Ćurak Olujić, mag.pharm.

Stručno vijeće:

 • Ružica Merčep, mag.pharm.  – predsjednica,
 • Alica Miller, mag.pharm.,
 • Vesna Zrno, mag.pharm.,
 • Antonija Petrović, mag.pharm.,
 • Željka Martinac Kučera, mag.pharm.,
 • Mandica Šprajc, mag.pharm.,
 • Ivan Stvorić, mag.pharm.,
 • Renata Mladinović, mag.pharm.,
 • Gracija Valenta, mag.pharm.,
 • Tomislav Tomeljnović, mag.pharm.,
 • Slavica Bošnjaković, dipl.oec.

Voditelj računovodstva:

 • Slavica Bošnjaković, dipl.oec.

Voditelj centralne nabave:

 • Dubravka Kvesić, farm.tehn.

Kontakt: info@ljekarna-sb.hr

Dokumenti

Registar ugovora o javnoj nabavi i sve njegove izmijene objavljene su na internetskoj stranici EOJN:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/